ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Cégnév: MÁLYI-GLASS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Cím: 3434 Mályi, Pesti út 7.
Cégjegyzékszám: 05-09-008631
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Telefon: 06-46/529-236
E-mail: info@malyiglass.eu

 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Általános feltételek:

A következő „Általános Szállítási és Fizetési Feltételek" (továbbiakban: Feltételek) érvényesek a Mályi-Glass Üvegkereskedelmi Kft. (továbbiakban: Mályi-Glass) által készített ajánlatokra, szállítási megállapodásokra, és a Mályi-Glass által nyújtott bármilyen szolgáltatásra. Ezek a feltételek vonatkoznak minden jövőbeni üzletre is.

Megrendelőt ettől eltérő feltételei csak akkor kötelezik, ha azokat írásban, kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban nem rögzített, vagy azoktól eltérő feltételeket a mindenkori ajánlat, illetve a rendelés visszaigazolás alapján létrejött egyedi szállítási szerződés tartalmazza.

 

Rendelési információk:

A vásárlás regisztrációhoz kötött, ezért ha webáruházunkban vásárolni szeretne, kérjük regisztráljon weboldalunkon.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. 
Ügyfélszolgálatunk minden esetben elektronikus levélben és/vagy telefonon visszaigazolja a megrendelés teljesítésének feltételeit, módját, határidejét.

A rendelés menetét és az ezzel kapcsolatos információkat a Gyakori Kérdések (GYIK) oldalunkon olvashatja. 

 

Megrendelés:

A Mályi-Glass a megrendeléseket írásos formában fogadja. Szóban létrejött megállapodás csak akkor érvényes, ha azt a Mályi-Glass írásban visszaigazolta. Írásbeli formának minősül a levélben, telefaxon vagy elektronikus formában történő közlés. A megrendelésen a méreteket mindenkor mm-ben kell megadni, szélesség, magasság, üvegvastagság sorrendben. Egyedi formátumú üvegek esetén a pontos üvegszerkezet elkészítése céljából a vevő által készített sablont kérünk a megrendelés legyártásához.

Visszaigazolt megrendelés módosítás:

A Mályi-Glass és a Megrendelő között létrejött szerződés csak írásban módosítható, amennyiben az üvegek méretre vágása még nem történt meg. A gyártási folyamat megkezdése után, a megrendelés módosítása a Mályi-Glass által felszámított költségek megfizetésének átvállalásával lehetséges, melyet a Mályi-Glass a Megrendelőnek az áru ellenértékével egyidejűleg leszámláz. Egyéb esetekben módosításokra nincs lehetőség.

 

Elállás joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet taglalja a távollevők között kötött szerződésekről.

Az elállási jog nem áll fenn a webáruházunkban kínált üvegekre és üvegszerkezetekre. Ennek oka, hogy ezek olyan termékek, amelyek a fogyasztó személyéhez kötöttek, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő. Ilyen utasítás, illetve kérés az üveg legyártásához szükséges méret és üvegösszetétel megadása. A mergrendelő, fogyasztó számára értékkel bíró, kifejezetten az egyedi igényeivel elkészített üvegből készült terméket másnak nem tudjuk értékesíteni, mert nem sorozatgyártott termék.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

4. § A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

A törvény további részletei megtekinthető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.KOR


Szállítási határidő:

A Mályi-Glass a termékek szállítási határidejét a termelési kapacitás függvényében igazolja vissza. Feltételekhez kötött határidők az egyedi szállítási szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők, minden esetben a Mályi-Glass által írásban visszaigazolt megrendelés, illetve a Mályi-Glass által kiadott ajánlat Megrendelő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendő.

A Mályi-Glass az átadás pontos időpontjáról legalább egy munkanappal korábban értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban köteles a telephelyen tartózkodni, és a leszállított üvegszerkezeteket átvenni, valamint az üvegszerkezetek tehergépjárműről történő lerakodását biztosítani. A minőségvizsgálás helye az átadás helyszíne. 

A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és az üvegszerkezetek sérülésének vizsgálatát az áru átvételekor azonnal elvégzi. Az egyéb minőségi vizsgálatot a szállított mennyiség 100%-ára kiterjedően, a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt, de legkésőbb 1 napon belül köteles befejezni. A szállítások felismerhető késedelméről a Mályi-Glass a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A szállítási határidő módosítását a Megrendelővel egyezteti.

 

A termékek átadása-átvétele. A szállítási szerződés teljesítése akkor történik, amikor:

- a Mályi-Glass telephelyén a terméket a Megrendelőnek vagy a megbízott fuvarozójának átadta vagy

- a Mályi-Glass által szállított terméket a megrendelőnek telephelyén vagy az általa megadott más helyen átadta. Amennyiben az építkezés helye behajtási engedély köteles, azt a megrendelő feladata beszerezni. Az átadás-átvétel tényét a felek aláírásukkal igazolják a szállítólevélen. Késztermék kiadása hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig történik. A Megrendelő a terméket a Mályi-Glass által kiállított szállítólevél alapján veszi át.

 

Házhoz szállítás díjszabása: 

A vásárolt termékek szállítási költsége 120 Ft/km+ÁFA.

Körfuvarral való szállítás esetén 2.500 Ft+ÁFA.
Amennyiben a szállítási körfuvar útvonala nem érinti a szállítási cím 15km-es sugarát, abban az esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi a szállítási díj.

 

Csomagolás:

A csomagolás állványon történik. Az állványok göngyölegnek minősülnek.

A Mályi-Glass a termékeket a saját állványán adja át Megrendelő részére, ha azt a Megrendelő igényli. Az állványokat a Megrendelőnek lehetősége van visszfuvarral visszaküldeni a fuvarossal a Mályi-Glass telephelyére, ellenkező esetben az átvételt követő 30 napon belül saját költségén köteles visszaszállítani. Ha ennek bármely okból nem tesz eleget, úgy Megrendelő köteles a Mályi-Glass által megjelölt határidővel egyezően kiállított számla alapján az alábbi összegeket megfizetni:

a) 1 db tárolásra és szállításra szolgáló szerkezet alapján 150.000,- Ft + ÁFA-t,

b) 1db - üveg állványon történő rögzítésére szolgáló - rögzítő pálca értéke 15.000,- Ft + ÁFA-t.

A Mályi-Glass a fenti rendelkezést úgy tekinti, hogy amennyiben 30 napon belül a tároló szerkezeteket sérült, vagy hibás állapotban szolgáltatja vissza, illetve nem szolgáltatja vissza a Mályi-Glass részére, úgy a fenti termékekre adásvételi szerződést kötött a Mályi-Glass-szal és egyben kijelenti, hogy a fent meghatározott minőséget, vételárat és fizetési feltételeket nem vitatja.

 

Árak:

A Mályi-Glass által szállított termékek árai, szállítóeszközre rakva, ÁFA nélkül értendőek.

 

Fizetési feltételek:

Megrendelő első három megrendelését előre fizetéssel rendezi. Előre fizetés előleg számla ellenében történik. További megrendelés esetén - felek közötti megállapodás szerinti fizetési határidőre - átutalással történik, számla ellenében. A Mályi-Glass az értékesítésről számlát csak a Megrendelő által elismert, teljesített szállításokról állít ki.

Ha a Mályi-Glass a meghatározott határidőt nem tudja tartani, késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szállítási szerződésben meghatározott vételár késedelmi napokra vetített 1%-a. A kötbér maximuma a vételár 7%-a.

Ha a Megrendelő a vételárat késedelmesen fizeti meg, úgy évi 12%-os késedelmi kamatot köteles fizetni.

A Megrendelő a Mályi-Glass-szal szemben fennálló követelését a termék fizetendő ellenértékéből nem vonhatja le.

 

Tárolás, szállítás:

A Mályi-Glass tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szállítás az üvegtermékek tekintetében csak függőlegesen végezhető sérülésmentesen.

Az üveglapok között olyan parafa kitámasztók kerülnek elhelyezésre, amelynek ragasztása nem vízálló, így a szállítás és tárolás során a szerkezeteket száraz helyen kell tárolni.

A Mályi-Glass tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a hőszigetelő üvegtermékek peremzáró anyaga nem UV álló, így az UV besugárzástól védett helyen kell a tárolást végezni. A címke az üvegszerkezet belső oldalán helyezkedik el, így beépítésnél ez az irányadó.

Ha a Megrendelő hibát észlel, azt a Mályi-Glass képviselőjével azonnal közli. Az észlelt hiányosságokról a felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. A Megrendelő szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.

 

Minőségellenőrzés:

A kész termékek az Eckelt tolerancia kézikönyv követelményeinek felelnek meg.

http://ww.eckelt.at


Jótállás:

A Mályi-Glass üvegeire 5 év garanciát vállal. A Mályi-Glass jótállást kizáró oknak tekinti a helytelen átrakás, beépítés, feldolgozásból bekövetkező károkat.

Megrendelő esetleges mennyiségi, minőségi reklamációját a termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül jogosult közölni, a reklamációt alátámasztó írásbeli dokumentumok fénykép, videofelvétel, vagy egyéb bizonyítékok megjelölésével. A Mályi-Glass a reklamációk kivizsgálását a „Minőségügyi Kézikönyv"-ben foglaltak szerint végzi.

Reklamáció esetén a Megrendelőnek okmánnyal kell igazolnia a termék eredetét, és azt, hogy a Mályi-Glasstól vásárolta. Ez lehet a Mályi-Glass által kibocsátott szállítólevél, rakodási jegyzék, vonalkódos címke.

Mályi-Glass jogos reklamáció esetén, az üvegszerkezetet újra gyártja. A bontással és a beépítéssel kapcsolatos egyéb költségeket nem vállalja. Ezért kérjük, az üvegek fokozott ellenőrzését, még beépítés előtt. Az ezzel kapcsolatos költségeket nem áll módunkban elfogadni.

A vizsgálat eredményét felek jegyzőkönyvben rögzítik.

 

Titoktartás:

Felek kölcsönösen vállalják, hogy a szerződések teljesítése során tudomásukra jutott mindennemű gyártási és ár információt bizalmasan/üzleti titokként kezelnek, harmadik személynek nem hozzák tudomására.

  

Illetékesség:

A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak.

A szerződésből eredő mindennemű vitát a Felek igyekeznek tárgyalásos úton rendezni. Jogvita esetén szerződő felek alávetik magukat - értékhatártól függően - a Miskolci Városi Bíróság, illetve a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei bíróság illetékességét.

  

Érvényesség:

Jelen „Általános Fizetési és Szállítási Feltételek" 2011-től visszavonásig érvényesek.

 

 

..............................................

Szállító részéről

 

.............................................

Vevő részéről

www.malyiglass.hu
© Copyright 2012 Malyiglass Kft. Minden jog fenntartva.
+ CITS Készítette: GDS